Sale!

தமிழகத்தில் விவசாயிகளுக்கு மானியவிலையில் எளியமுறையில் கால்நடை தீவனம்நறுக்கும் இயந்திரம் தற்போது முன்பதிவு செய்யப்படுகிறது.

ஒரு மாவட்டத்திற்கு 50 மெசின்கள் மட்டும் வழங்கப்படும்.

முன்பதிவு செய்ய பின்வரும் விபரங்களை தெரிவித்து உறுதி செய்துகொள்ளவும்.

Rs.22,500.00 Rs.17,500.00

Description

தமிழகத்தில் விவசாயிகளுக்கு மானியவிலையில் எளியமுறையில் கால்நடை தீவனம்நறுக்கும் இயந்திரம் தற்போது முன்பதிவு செய்யப்படுகிறது.

ஒரு மாவட்டத்திற்கு 50 மெசின்கள் மட்டும் வழங்கப்படும்.

முன்பதிவு செய்ய பின்வரும் விபரங்களை தொலைபேசி மூலமாக தெரிவித்து உறுதி செய்துகொள்ளவும்.

பெயர்:
செல்:
மாவட்டம்:
தாலுக்கா:
அஞ்சலகம்:
அஞ்சல் குறியீட்டு எண்:
ஊர்:
தெருபெயர்:
கதவுஎண்:

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தீவனம் நறுக்கும் இயந்திரம் (சிக்கன மாடல்)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *